Hoofdstuk 1 [ONDERZOEK] ‘Meer vertrouwen in AI bij inzet klantervaringen’

Consumenten hebben vertrouwen in artificial intelligence (AI) als het wordt ingezet om hun klantervaringen te transformeren, maar maken zich steeds meer zorgen over de toename van het gebruik van AI in andere disciplines. Dit is een van de bevindingen uit nieuw onderzoek van dat werd gepresenteerd tijdens het jaarlijkse event in Las Vegas. Een onderzoeksbureau vroeg 5.000 consumenten over de hele wereld naar hun mening over AI, de voortdurende evolutie ervan en de manieren waarop ze met deze technologie omgaan.

 Binnen gebieden waar het draait om klantervaring blijkt AI algemeen geaccepteerd te zijn. Volgens tweederde (67%) van de respondenten zou AI de klantenservice van de bedrijven waarmee ze communiceren, kunnen verbeteren. Meer dan de helft (54%) zegt dat organisaties die AI al gebruiken hun klanten waarschijnlijk meer voordelen bieden, dan de organisaties die dat nog niet doen. 47% zegt al gewend te zijn aan klantenservice op basis van AI-diensten. Tweederde (64%) verwacht dat de meeste grote afdelingen van organisaties binnen nu en de komende tien jaar zullen draaien op AI en automatisering.

Toch leeft er onder de consumenten op verschillende punten nog wantrouwen in AI:

  • Voorkeur voor menselijk contact: Ondanks dat ze aangeven AI bij klantinteractie prima te vinden, communiceert 71% van de respondenten nog steeds liever met een mens dan met AI. Enkele voorbeelden: 1) 68% denkt dat een echte bankmedewerker objectiever beslist om een banklening wel of niet te vertrekken, dan een AI-oplossing. 2) 74% vertrouwt een diagnose van een menselijke arts eerder dan wanneer een AI-oplossing dit doet; ook als de AI-oplossing vaker gelijk heeft, maar zijn beslissing niet kan uitleggen. 3) 51% denkt dat een zelfrijdende (autonome) ​​auto betere beslissingen kan nemen om een ongeluk te voorkomen dan een menselijke bestuurder. Toch vindt 65% dat AI in zo’n situatie een menselijke bestuurder niet mag overrulen.
  • De opkomst van machines: Een sterke meerderheid (86%) denkt dat AI zichzelf kan evolueren naar immoreel gedrag; meer dan een kwart (27%) vindt dat dit al is gebeurd. Bijna de helft (48%) zegt dat het aannemelijk is dat generatieve AI op den duur bewust of zelfbewust zal worden. Bijna een derde (30%) maakt zich zorgen dat AI de mens te afhankelijk maakt. Dit is een lichte stijging ten opzichte van de 27% uit eerder onderzoek in 2019. Slechts 16% van de respondenten maakt zich helemaal geen zorgen over AI.
  • Reality check: Uit de studie blijkt dat het algemeen bewustzijn ten aanzien van AI als hulpmiddel voor dagelijks gebruik is gegroeid. Zo zegt meer dan de helft van de respondenten zich te realiseren dat het merendeel van alle foto’s (55%) en video’s (55%) die ze zien, zijn gemaakt met behulp van deze technologie. Tegelijkertijd neemt ook de bezorgdheid toe omdat het steeds lastiger wordt om echt en nep van elkaar te onderscheiden en te bepalen wat door een mens en wat door AI is gegenereerd. Bij het voorleggen van een lang artikel geeft bijna tweederde (63%) aan niet te kunnen zeggen of het door AI of een mens was geschreven; bij het tonen van foto’s was dit 59% en bij video’s 58%. Meer dan de helft (56%) ervaart dit ook bij tv-reportages die ze hebben gezien.

“Het is logisch dat er een bepaalde mate van tegenstrijdige gevoelens ontstaat nu AI dankzij toepassingen als Midjourney en ChatGPT is doorgedrongen tot het grote publiek. Laten we niet vergeten dat veel mensen de voordelen van deze technologie al zien; een vraag stellen aan Alexa of Siri is voor de meesten niets nieuws meer,” aldus Dr. Rob Walker, general manager, 1:1 customer engagement bij Pega. ”Misschien is het daarom ook wel onvermijdelijk dat hoe meer aandacht er is voor deze technologie, hoe groter de angst is voor sciencefictionachtige ‘doemscenario’s’. Daarom is het voor organisaties zo belangrijk transparant te zijn over hun AI-systemen en wat ze leveren. Maar ook het uitvoeren van ethische bias-tests om te monitoren en te controleren hoe hun AI-systemen zich te allen tijde ‘gedragen’.

“Consumenten houden AI toch nog op afstand als het gaat om het nemen van grote, impactvolle beslissingen en willen in hun contact met organisaties de menselijke interactie behouden. De beste manier om technologieën zoals AI te omarmen, is door ze te gebruiken om bestaande menselijke vaardigheden aan te vullen en te verbeteren. Organisaties die dit effectief doen, zullen de vruchten plukken, hun klanten tevreden houden en hun productiviteit maximaliseren.”

Over het onderzoek en ethische kwesties

Men ondervroeg wereldwijd 5.000 gebruikers over hun kijk op AI/Kunstmatige Intelligentie. De resultaten zijn bevindingen uit de Verenigde Staten, Europa, Australië en Japan.

Wanneer de term kunstmatige intelligentie (AI) wordt genoemd, trekt dit doorgaans de aandacht in de meeste gespreksgroepen. We zijn allemaal geïnteresseerd in wat we ermee kunnen doen. Echter, er heerst geen consensus over de precieze definitie van AI en de mogelijke toepassingen ervan. Vaak wordt gesproken over ‘de technologie’, maar in feite is AI het resultaat van een samenspel van diverse technologieën die gezamenlijk een vorm van intelligentie produceren. Deze kunstmatige intelligentie kan op verschillende manieren worden bereikt, zoals bijvoorbeeld whole brain emulation (WBE), waarbij een volledig brein wordt getracht te uploaden naar een computer. Wanneer we het hebben over AI, gaat het meestal echter over toepassingen op het gebied van machine learning. Machine learning vertegenwoordigt een revolutie waarbij mensen niet langer programmeren volgens vaste regels (als dit, dan dat), maar machines zelf regels afleiden uit data. Zonder een aanzienlijke hoeveelheid data, rekenkracht en algoritmen is AI niet mogelijk.

Wanneer ethische vraagstukken ter sprake komen

Een vergelijkbaar complex principe lijkt van toepassing te zijn op ethiek; het is niet eenvoudig om tot een eenduidige opvatting te komen. Ethiek, als tak van de filosofie, richt zich op de systematische reflectie van wat als goed of juist handelen wordt beschouwd.

Wanneer ethische vraagstukken ter sprake komen, heeft iedereen wel een mening, maar het perspectief waaruit we redeneren blijft vaak onduidelijk. ‘De ethiek’ bestaat niet; er zijn verschillende ethische stromingen, zoals gevolgenethiek (gericht op de resultaten van handelen) en beginselethiek (waarbij het beginsel het uitgangspunt is, ongeacht de gevolgen van het handelen).

Bijvoorbeeld, denk aan Robin Hood; hij steelt van de rijken om aan de armen te geven. De ethische beoordeling hangt af van het perspectief. In de gevolgenethiek zijn de acties van Robin Hood te rechtvaardigen, omdat het bijdraagt aan meer gelijkheid. Maar vanuit de beginselethiek is het onethisch; stelen is verboden, zelfs als het voor een nobel doel is. Het feit dat zowel AI als ethiek overkoepelende begrippen zijn met diverse stromingen en benaderingen, maakt de discussie er niet eenvoudiger op. In discussies worden verschillende AI-toepassingen en ethische stromingen vaak vermengd.

 

Het is daarom essentieel om nader in te gaan op de opkomst van ethiek in AI en verschillende ethische vraagstukken en stromingen te onderscheiden.

De volledige inhoudsopgave van het Handboek.AI: 

 

De volledige inhoudsopgave van het Handboek.AI:

 

Dankwoord 8

Voorwoord door Bob van Duuren 9

Over het gebruik van het boek 10

1 Big data, machine learning, sociale impact
en praktische AI 17
1.1 Het AI-landschap vol data, ritme en lessen 18
Een transformatie vol dilemma’s 19
Intelligente eisen en richtlijnen 25
De dagelijkse praktijk van een algoritme 31
1.2 Een geschiedenis van intelligente definities 34
Ethische parallel 36
Geschiedenis: de intelligente jaren vijftig en zestig 37
ELIZA ‘66 38
Geschiedenis: de AI-winter op het witte doek 40
Van AI in spelbeleving naar meer klantbeleving 45
Geschiedenis: de Deep Blue van de jaren negentig 49
Geschiedenis: de smart AI vanaf het jaar 2000 tot nu 51
Robots, Blue Brain en slimme assistenten 53
1.3 De sociale impact van AI 60
AI kent een gebrek aan gezond verstand 60
De mogelijkheden van AI in de diverse sectoren 64
Marketing in het tijdperk van kunstmatige intelligentie 65
Opdrachten 68

 

Lees verder

Preview met visuals van het Handboek AI – marketing en groei #ai #boeken

‘Het hybride handboek behandelt de inzet van AI en digitale marketing, de optimalisatie van de klantbeleving, contentcreatie en data-analyse om zo efficiënter te groeien!’

boeken ai marketing

 

Na big data, machine learning, algoritmisch structureren en automatisch leren draait het anno 2023 om kunstmatige intelligentie en de mogelijkheid machines mensachtige vaardigheden te laten vertonen. Het management- en leerboek ‘Handboek AI voor marketing en groei’ draait om de kansen van AI op het gebied van redeneren, dataverwerking, analyseren, educatie en creatie.

 

ai boeken marketing

 

Het praktische boek focust op het “wat” en “hoe”: hoe laten we AI de complexe alledaagse taken uitvoeren om werk te vergemakkelijken? Het hybride boek behandelt de inzet van AI bij de creatie en bewerking van content, het opzetten van een digitalemarketingmix, het gebruik van AI om de klantbeleving te verbeteren en data-analyse om efficiënter te groeien.

ai boeken marketing

 

– Een hybride handboek over AI met veel digitale bijlagen op de website www.handboek.ai
– Focus op “wat” en “hoe”, kortom een praktijkgericht boek
– AI in combinatie met marketing, klantbeleving, analyses, redenering, planning, educatie en creatie.

 

Visuals uit het boek:

 

ai boeken marketing

 

 

Bestel hier het Handboek AI!

 

Over de auteur Patrick Petersen

 

Vreemde eend Patrick Petersen RDM MA MSc is een ervaren ondernemer, spreker en docent (aan onder andere Nyenrode Business University, Beeckestijn Business School en EURib) die het nuchtere ‘lachen en leren’ combineert in zijn inspirerende optredens. Senior online strateeg, crossmediaal marketeer, contentmarketeer, internetondernemer, internationaal spreker, docent en auteur. Hij studeerde af op divers eigen (content-) marketingmodellen die hij voor tal van internationale organisaties, zoals Heijmans, Hästens, Somfy smart home, Trendhopper holding, T-Mobile Nederland, AtMostTV, TU Delft, IKEA Nederland, MTV Europe en Coolcat, succesvol in de praktijk bracht. Petersen voltooide recentelijk masterstudies aan de London School of Business and Finance en de Geneva Business School, die hem brachten tot de integratiemodellen van doel-gerichte digitale engagement, de inzet van augmented en virtual reality en de moderne contentstrategie. Deze inzichten hebben hem tevens tot bestseller auteur gemaakt. Hij deelt graag zijn inzichten op gebied van groeien en innoveren van de marketingmix van de toekomst. Petersen is door Bureau Meltwater verkozen tot de nummer 1 contentmarketeer en top 10 marketinginfluencer. De veelzijdige Petersen komt uit een ondernemers- en acteursfamilie en is een ver verleden actief geweest als acteur in onder andere Flodder, ZwartBoek en Jackie Chan’s Who am I.

Hoofdstuk 1 webinar optreden datawetenschapper Nikhil Makkatira #spreekbuis #podcast

 

Dit webinar bevat het optreden van datawetenschapper Nikhil Makkatira tijdens het WEF-congres in Davos. In deze video worden ethische kwesties van de doorontwikkeling en inzet van AI benoemd. De titel luidt Ready for Brain Transparency? #WEF23 #Davos

Deep learning-modellen voor beeldherkenning zijn niet alleen waardevol voor het genereren van nieuwe beelden, maar ze hebben ook al jarenlang hun nut bewezen in de medische zorg door artsen te ondersteunen bij het stellen van diagnoses. Een goed voorbeeld hiervan is een model dat enkele jaren geleden werd ontwikkeld en huidkanker beter kon herkennen op basis van foto’s van patiënten dan ervaren dermatologen, ongeacht hun kennis en ervaring. Deze neurale netwerken worden getraind met tienduizenden afbeeldingen, waardoor ze per foto een nauwkeurigheid tot wel 95 procent kunnen bereiken bij het beoordelen of het om kanker gaat of niet.

Is dit slecht nieuws voor medisch specialisten? Absoluut niet. Deze modellen fungeren als waardevolle hulpmiddelen bij het stellen van diagnoses, maar uiteindelijk behoudt de arts altijd het laatste woord. Wanneer de modellen goed werken, besparen ze artsen bovendien veel tijd, die ze kunnen besteden aan onderzoek en andere belangrijke taken.

Het samenspel van geavanceerde technologieën zoals deep learning en het menselijke oordeelsvermogen van artsen leidt tot een krachtige combinatie in de gezondheidszorg. Het versterken van diagnostische mogelijkheden met deze modellen helpt om snellere en nauwkeurigere resultaten te bereiken, wat uiteindelijk ten goede komt aan de patiënten. Het onderstreept ook het belang van voortdurende samenwerking tussen de medische gemeenschap en de ontwikkeling van geavanceerde AI-systemen om de gezondheidszorg te verbeteren.  

 

 

Spreekbuis.nl meldt dat er een podcast over AI is in het Nederlands:

 

Vandaag is de lancering van Poki (een Podcast over Kunstmatige Intelligentie). Techondernemers Alexander Klöpping en Wietse Hage zullen elke week de laatste ontwikkelingen en inzichten uit de wereld van kunstmatige intelligentie delen, en analyseren wat voor impact AI gaat hebben op onze maatschappij.

Alexander Klöpping: “Er is een groeiend bewustzijn van het feit dat AI grote impact gaat hebben op ons leven. Maar, de ontwikkelingen gaan razendsnel en daarom is het moeilijk om het AI-nieuws bij te houden. Dankzij deze podcast kunnen we zowel de actualiteit bespreken áls de diepte in gaan.”

In de eerste aflevering van Poki is een diepgaande verkenning van vriendschap in het tijdperk van AI. Er is namelijk een groeiend fenomeen van mensen die zich aangetrokken voelen tot hun AI-chatbots. Klöpping en Hage schetsen een wereld waarin virtuele vriendschappen met AI de norm worden.

Wietse Hage is een van de eerste podcasters van Nederland. Hij presenteerde vanaf 2011 de “Appels en Perenshow” over technologiebedrijf Apple. Hage is voormalig docent Mediafilosofie aan de Hogeschool van Rotterdam.

Poki is vanaf vandaag gratis te beluisteren via alle bekende podcast-apps. Hier op Spotify.

 


1102, #1102

 

De betekenis van kunstmatige intelligentie (artificial intelligence) #AI


AI-technologie speelt een cruciale rol in het verbeteren van bedrijfsprestaties en productiviteit door processen of taken te automatiseren die voorheen afhankelijk waren van menselijke inzet. Bovendien biedt AI de mogelijkheid om data te interpreteren op een schaal die voor mensen onmogelijk zou zijn, wat aanzienlijke voordelen oplevert voor bedrijven. Een goed voorbeeld is Netflix, dat machine learning inzet om een zekere mate van personalisatie te bieden, wat resulteerde in een groei van het klantenbestand met meer dan 25 procent.

Steeds meer bedrijven geven nu prioriteit aan data science en investeren aanzienlijke bedragen hierin. Een enquête van McKinsey in 2021 over AI toonde aan dat het aantal bedrijven dat AI in ten minste één functie toepast, met 56 procent was gestegen ten opzichte van 50 procent het jaar ervoor. Bovendien gaf 27 procent van de respondenten aan dat minstens 5 procent van hun inkomsten kan worden toegeschreven aan AI, in vergelijking met 22 procent het voorgaande jaar.

AI heeft waarde voor vrijwel elke functie, elk bedrijf en elke branche. Het biedt diverse toepassingen, zowel algemeen als branchespecifiek, zoals:

Het voorspellen van de levenslange klantwaarde door transactionele en demografische data te analyseren.
Het optimaliseren van prijzen op basis van klantgedrag en voorkeuren.
Het gebruik van beeldherkenning om röntgenfoto's te analyseren op tekenen van kanker.
De groeiende impact van AI op bedrijven en hun vermogen om gegevens te benutten, onderstreept het belang van data science en de voortdurende evolutie van AI-technologieën.

 

AI (artificial intelligence) is een overkoepelende term geworden voor toepassingen die complexe taken uitvoeren waar voorheen menselijke input vereist was, zoals online communicatie met klanten of een potje schaken. Deze term wordt vaak verward met gerelateerde begrippen, zoals machine learning (ML) en deep learning.

Toch zijn er belangrijke verschillen tussen deze begrippen. Machine learning richt zich bijvoorbeeld op het bouwen van systemen die kunnen leren of hun prestaties kunnen verbeteren op basis van de data waarmee ze worden gevoed. Het is essentieel op te merken dat machine learning altijd binnen de categorie AI valt, maar AI niet altijd afhankelijk is van machine learning.

Veel bedrijven investeren aanzienlijk in data science-teams om de waarde van AI optimaal te benutten. Datawetenschap combineert statistiek, computerwetenschap en zakelijke kennis om waarde te halen uit verschillende databronnen. Hierdoor kunnen bedrijven beter profiteren van de mogelijkheden die AI biedt.

 

De praktische toepassing voor bedrijven

AI-technologie speelt een cruciale rol in het verbeteren van bedrijfsprestaties en productiviteit door processen of taken te automatiseren die voorheen afhankelijk waren van menselijke inzet. Bovendien biedt AI de mogelijkheid om data te interpreteren op een schaal die voor mensen onmogelijk zou zijn, wat aanzienlijke voordelen oplevert voor bedrijven. Een goed voorbeeld is Netflix, dat machine learning inzet om een zekere mate van personalisatie te bieden, wat resulteerde in een groei van het klantenbestand met meer dan 25 procent.

Steeds meer bedrijven geven nu prioriteit aan data science en investeren aanzienlijke bedragen hierin. Een enquête van McKinsey in 2021 over AI toonde aan dat het aantal bedrijven dat AI in ten minste één functie toepast, met 56 procent was gestegen ten opzichte van 50 procent het jaar ervoor. Bovendien gaf 27 procent van de respondenten aan dat minstens 5 procent van hun inkomsten kan worden toegeschreven aan AI, in vergelijking met 22 procent het jaar eerder.

AI heeft waarde voor vrijwel elke functie, elk bedrijf en elke branche. Het biedt diverse toepassingen, zowel algemeen als branchespecifiek, zoals:

  1. Het voorspellen van de levenslange klantwaarde door transactionele en demografische data te analyseren.
  2. Het optimaliseren van prijzen op basis van klantgedrag en voorkeuren.
  3. Het gebruik van beeldherkenning om röntgenfoto’s te analyseren op tekenen van kanker.

De groeiende impact van AI op bedrijven en hun vermogen om gegevens te benutten, onderstreept het belang van data science en de voortdurende evolutie van AI-technologieën.

De impact van kunstmatige intelligentie (AI) op de digitale marketingmix

 

Afbeelding van Joseph Mucira via Pixabay

 

 

Ai heeft een duidelijke impact op marketing. Het digitale marketinglandschap heeft flinketransformaties ondergaan gedurende de afgelopen decennia. De opkomst van technologieën, zoals marketingautomation, mixed reality en kunstmatige intelligentie (AI), heeft een ingrijpende invloed gehad op hoe bedrijven hun klanten benaderen en betrekken. In dit artikel gaan we dieper in op de rol van een AI-ontwikkelaar en de invloed van kunstmatige intelligentie op digitale marketing.

Het is van groot belang om te begrijpen wat kunstmatige intelligentie precies inhoudt. Kunstmatige intelligentie omvat machines of software die kunnen leren, redeneren, problemen oplossen, perceptie begrijpen en taal interpreteren. Een AI-ontwikkelaar is een professional die verantwoordelijk is voor het creëren en onderhouden van dergelijke AI-systemen.

Kunstmatige intelligentie heeft uiteenlopende toepassingen binnen digitale marketing. Van zoekmachineoptimalisatie tot contentcreatie en klantenservice, AI helpt bedrijven om op een efficiëntere en effectievere manier te opereren.

AI en SEO

Kunstmatige Intelligentie-gebaseerde SEO en Contentcreatie Kunstmatige intelligentie heeft het mogelijk gemaakt voor bedrijven om hun SEO-strategieën te automatiseren en optimaliseren. Met behulp van tools die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie kunnen patronen en trends in zoekgedrag worden geïdentificeerd, waardoor marketeers beter inzicht krijgen in de intentie achter zoekopdrachten.

Bovendien heeft kunstmatige intelligentie het vermogen om content te genereren. Via AI kunnen bedrijven relevante en gepersonaliseerde content op grote schaal produceren, wat een aanzienlijke impact kan hebben op hun marketinginspanningen.

AI woman content

AI woman content

Als we vooruit kijken naar de rol van kunstmatige intelligentie in digitale marketing, wordt duidelijk dat de positie van de AI-ontwikkelaar van cruciaal belang is. Door hun inspanningen wordt kunstmatige intelligentie steeds geavanceerder, en dit opent nieuwe mogelijkheden voor digitale marketing.

De impact van kunstmatige intelligentie op digitale marketing is groot en zal naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst alleen maar groter worden. Bedrijven die deze technologie omarmen, zullen beter gepositioneerd zijn om te concurreren in.

In het hedendaagse digitale tijdperk verandert technologie voortdurend de manier waarop we werken en leven. Deze veranderingen zijn ook merkbaar binnen de wereld van digitale marketing. Kunstmatige intelligentie en zoekmachineoptimalisatie (SEO) zijn twee domeinen die steeds nauwer met elkaar verweven raken. Binnen moderne SEO-strategieën speelt AI een cruciale rol. Het stelt marketeers in staat om diepgaande inzichten te verkrijgen uit complexe data. Met behulp van AI kunnen bedrijven hun SEO-aanpak automatiseren en optimaliseren om hun zichtbaarheid op zoekmachines te vergroten.

Machine Learning en Keywordanalyse Machine learning, een subset van AI, vormt een krachtige tool voor keywordanalyse. Met machine learning-algoritmen kunnen immense hoeveelheden data worden geanalyseerd om patronen en trends te identificeren. Deze algoritmen helpen marketeers om relevantere zoekwoorden te ontdekken, wat leidt tot betere zoekmachinerankings en meer websitebezoekers.

Contentcreatie

Kunstmatige intelligentie heeft tevens ingrijpende veranderingen teweeggebracht in de manier waarop content wordt geproduceerd. AI-tools kunnen automatisch content genereren op basis van data en gebruikersgedrag. Deze content is niet alleen geoptimaliseerd voor zoekmachines, maar is ook relevant en waardevol voor gebruikers.

Personalisatie met Kunstmatige Intelligentie Personalisatie is een sleutelaspect binnen moderne SEO-strategieën. Kunstmatige intelligentie stelt marketeers in staat om gepersonaliseerde ervaringen te bieden op basis van individueel gebruikersgedrag. Door kunstmatige intelligentie toe te passen, kunnen bedrijven hun klanten relevante content aanbieden die aansluit bij hun behoeften en interesses.

De synergie tussen kunstmatige intelligentie en zoekmachineoptimalisatie opent nieuwe deuren voor digitale marketeers. Kunstmatige intelligentie heeft het potentieel om SEO-strategieën te verbeteren door middel van geautomatiseerde analyses, contentcreatie en gepersonaliseerde gebruikerservaringen.

Het is overduidelijk dat kunstmatige intelligentie en zoekmachineoptimalisatie samen een uiterst vruchtbare combinatie vormen. Door deze twee domeinen te integreren, kunnen bedrijven hun digitale marketingstrategieën naar een hoger niveau tillen en een concurrentievoordeel behalen binnen het digitale landschap. De opkomst van kunstmatige intelligentie heeft een revolutionaire impact gehad op het digitale landschap. Een van de gebieden die aanzienlijk beïnvloed zijn door deze technologie, is sociale media marketing. Ook social media marketing heeft baat bij AI.  Van automatische contentcreatie tot klantenservice-chatbots, AI stelt bedrijven in staat om hun strategieën voor sociale media efficiënter en effectiever uit te voeren.

 Met behulp van AI-tools kunnen contentcreatie en curatie worden geautomatiseerd. Dit omvat het schrijven van berichten, het ontwerpen van afbeeldingen en het plannen van posts. AI kan ook helpen bij het identificeren van trending topics, waardoor bedrijven relevante en actuele content kunnen produceren.

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding van Joseph Mucira via Pixabay

Vrouw: afbeelding van Anne via Pixabay