De betekenis van kunstmatige intelligentie (artificial intelligence) #AI


AI-technologie speelt een cruciale rol in het verbeteren van bedrijfsprestaties en productiviteit door processen of taken te automatiseren die voorheen afhankelijk waren van menselijke inzet. Bovendien biedt AI de mogelijkheid om data te interpreteren op een schaal die voor mensen onmogelijk zou zijn, wat aanzienlijke voordelen oplevert voor bedrijven. Een goed voorbeeld is Netflix, dat machine learning inzet om een zekere mate van personalisatie te bieden, wat resulteerde in een groei van het klantenbestand met meer dan 25 procent.

Steeds meer bedrijven geven nu prioriteit aan data science en investeren aanzienlijke bedragen hierin. Een enquête van McKinsey in 2021 over AI toonde aan dat het aantal bedrijven dat AI in ten minste één functie toepast, met 56 procent was gestegen ten opzichte van 50 procent het jaar ervoor. Bovendien gaf 27 procent van de respondenten aan dat minstens 5 procent van hun inkomsten kan worden toegeschreven aan AI, in vergelijking met 22 procent het voorgaande jaar.

AI heeft waarde voor vrijwel elke functie, elk bedrijf en elke branche. Het biedt diverse toepassingen, zowel algemeen als branchespecifiek, zoals:

Het voorspellen van de levenslange klantwaarde door transactionele en demografische data te analyseren.
Het optimaliseren van prijzen op basis van klantgedrag en voorkeuren.
Het gebruik van beeldherkenning om röntgenfoto's te analyseren op tekenen van kanker.
De groeiende impact van AI op bedrijven en hun vermogen om gegevens te benutten, onderstreept het belang van data science en de voortdurende evolutie van AI-technologieën.

 

AI (artificial intelligence) is een overkoepelende term geworden voor toepassingen die complexe taken uitvoeren waar voorheen menselijke input vereist was, zoals online communicatie met klanten of een potje schaken. Deze term wordt vaak verward met gerelateerde begrippen, zoals machine learning (ML) en deep learning.

Toch zijn er belangrijke verschillen tussen deze begrippen. Machine learning richt zich bijvoorbeeld op het bouwen van systemen die kunnen leren of hun prestaties kunnen verbeteren op basis van de data waarmee ze worden gevoed. Het is essentieel op te merken dat machine learning altijd binnen de categorie AI valt, maar AI niet altijd afhankelijk is van machine learning.

Veel bedrijven investeren aanzienlijk in data science-teams om de waarde van AI optimaal te benutten. Datawetenschap combineert statistiek, computerwetenschap en zakelijke kennis om waarde te halen uit verschillende databronnen. Hierdoor kunnen bedrijven beter profiteren van de mogelijkheden die AI biedt.

 

De praktische toepassing voor bedrijven

AI-technologie speelt een cruciale rol in het verbeteren van bedrijfsprestaties en productiviteit door processen of taken te automatiseren die voorheen afhankelijk waren van menselijke inzet. Bovendien biedt AI de mogelijkheid om data te interpreteren op een schaal die voor mensen onmogelijk zou zijn, wat aanzienlijke voordelen oplevert voor bedrijven. Een goed voorbeeld is Netflix, dat machine learning inzet om een zekere mate van personalisatie te bieden, wat resulteerde in een groei van het klantenbestand met meer dan 25 procent.

Steeds meer bedrijven geven nu prioriteit aan data science en investeren aanzienlijke bedragen hierin. Een enquête van McKinsey in 2021 over AI toonde aan dat het aantal bedrijven dat AI in ten minste één functie toepast, met 56 procent was gestegen ten opzichte van 50 procent het jaar ervoor. Bovendien gaf 27 procent van de respondenten aan dat minstens 5 procent van hun inkomsten kan worden toegeschreven aan AI, in vergelijking met 22 procent het jaar eerder.

AI heeft waarde voor vrijwel elke functie, elk bedrijf en elke branche. Het biedt diverse toepassingen, zowel algemeen als branchespecifiek, zoals:

  1. Het voorspellen van de levenslange klantwaarde door transactionele en demografische data te analyseren.
  2. Het optimaliseren van prijzen op basis van klantgedrag en voorkeuren.
  3. Het gebruik van beeldherkenning om röntgenfoto’s te analyseren op tekenen van kanker.

De groeiende impact van AI op bedrijven en hun vermogen om gegevens te benutten, onderstreept het belang van data science en de voortdurende evolutie van AI-technologieën.