Hoofdstuk 1: ‘Meer mensen beschermen online persoonsgegevens!’ #privacy #nieuws #cbs

 89 procent van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder gaf het CBS aan maatregelen te nemen om hun persoonlijke gegevens op internet te beschermen, een stijging ten opzichte van 82 procent in 2021. Zo blijkt uit onderzoek door het CBS. Vooral het beperken van toegang tot profielgegevens en berichten op sociale media is toegenomen. Nederland staat voorop in Europa wat betreft de bescherming van persoonlijke informatie op internet, volgens het CBS-onderzoek naar ICT-gebruik van huishoudens en personen, dat op dezelfde wijze in alle EU-landen wordt uitgevoerd. Ongeveer 6,5 duizend Nederlanders van 12 jaar en ouder namen deel aan deze enquête in 2023.

Beschermingsmaatregelen persoonsgegevens op internet in 2023, vergeleken met 2021:

  • Totaal: 88,6% (2023) vs. 81,8% (2021)
  • Toegang tot locatiegegevens beperken: 77,9% (2023) vs. 70,4% (2021)
  • Toegang tot profielgegevens beperken: 70,3% (2023) vs. 54,8% (2021)
  • Commercieel gebruik niet toestaan: 61,6% (2023) vs. 67,6% (2021)
  • Veiligheid van websites controleren: 57,5% (2023) vs. 56,3% (2021)
  • Privacyverklaringen lezen: 43,7% (2023) vs. 39,2% (2021)
  • Verwijdering van gegevens aanvragen: 14,2% (2023) vs. 11,3% (2021)

Nederlanders waren terughoudender met het delen van persoonlijke gegevens op internet dan twee jaar eerder.

In 2023 gaf 78 procent van de respondenten van 12 jaar en ouder aan de toegang tot locatiegegevens te beperken of te weigeren, tegenover 70 procent in 2021, terwijl 70 procent toegang tot profielgegevens beperkte, vergeleken met 55 procent in 2021. Meer dan 60 procent van de bevolking weigerde het gebruik van hun persoonlijke gegevens voor commerciële doeleinden, tegenover 68 procent in 2021.

Ouderen zijn minder vaak actief bezig met het beschermen van persoonlijke informatie online. Van de 65-plussers is 74 procent hiermee bezig, terwijl 93 procent van de 12- tot 65-jarigen maatregelen neemt. De groep van 75-plussers beschermt persoonlijke informatie online het minst vaak, waarbij slechts 60 procent dit doet.